Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze hoge milieu- en sociale normen

Steun een duurzame toekomst

Wij vinden dat economisch succesvol en internationaal concurrerend zijn waarde genereert voor onze aandeelhouders, klanten, en de samenleving als geheel. Daarom hanteren wij binnen ons bedrijf hoge milieu- en sociale normen waarmee we een duurzame toekomst ondersteunen.

We erkennen dat we een plicht hebben jegens onze stakeholders om een betrouwbare partner te zijn die de hoogste ethische en integriteitsnormen nastreeft. Door middel van open dialogen over wederzijdse belangen praten we met andere partijen, en leren we van elkaar.

Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen richten we ons op 3 hoofdgebieden:

 • Branchegericht via de European Transport Board
 • Gemeenschappen waarmee we via ons TIP-vrijwilligersprogramma samenwerken
 • Wereldwijd via ons aandeelhoudersprogramma en HNA’s wereldwijde programma’s

ETB: Pan-Europees kenniscentrum

We zijn de oprichter en het hoofdlid van de European Transport Board (ETB), een groep leidende Europese leveranciers uit de transport- en logistiekbranche, die met bijna 300.000 trailers in hun vloot samen een aanzienlijk deel van de branche vertegenwoordigen. ETB’s doel is om inzichten en oplossingen te delen waarmee wordt ingespeeld op veelvoorkomende grensoverschrijdende problemen en individuele behoeften. De missie is specifiek gericht op:

 • Het verminderen van de impact op het milieu
 • Het verminderen van files
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid
 • Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de branche

Samen met onze collega’s in de ETB streven we ernaar om:

 • Onze leden effectiever te laten samenwerken
 • op het gebied van EU-prioriteiten
 • op het gebied van milieuvraagstukken en sociale uitdagingen
 • aan publieke en private initiatieven
 • Van vraag tot aanbod: het verminderen van filevorming en uitstoot
 • Van de Europese markt tot wereldwijde vraag
 • Alle transportmodaliteiten

Bezoek de website van de ETB: www.europeantransportboard.com

TIP-vrijwilligersprogramma

Via ons TIP-vrijwilligersprogramma nemen wij actief deel aan vrijwilligersprojecten waarmee mensen in nood uit onze lokale gemeenschappen worden geholpen. Belangrijke evenementen in 2015 waren bijvoorbeeld;

 • Deelname aan de Havenloop in Rotterdam
 • Het organiseren van een liefdadigheidsfietstocht van Manchester naar Galway, waarbij we samen met een aantal klanten €50.000 ophaalden voor het Britste Nationale Fonds voor Kankeronderzoek, het Donna Louise Fonds voor terminaal zieke kinderen, en de Air Ambulance Service.
 • Vrijwilligerswerk bij een plaatselijk bejaardentehuis in Amsterdam
 • Het schilderen en repareren van een lokale Amsterdamse kinderboerderij

Programma‘s van onze aandeelhouder en wereldwijde programma’s van HNA

Een van HNA’s meerderheidsaandeelhouders is de Hainan Province Cihang Foundation (“Cihang”). Cihang is een non-profit organisatie met als enige doel het deelnemen aan charitatieve en educatieve activiteiten, zoals noodhulp en armoedebestrijding. Cihang werd oorspronkelijk opgericht met een donatie van HNA ter waarde van €2,8 miljoen. In 2013 doneerde de HNA Groep 20% van haar eigen vermogen aan de stichting. Cihang is gevestigd in zowel de provincie Hainan als in Beijing, China.

Naast de activiteiten van Cihang organiseert de HNA Groep ook veel liefdadigheidsevenementen. Om HNA’s opname in de prestigieuze Fortune Global 500-lijst te vieren, organiseerde HNA de “HNA Global Charity Run” die in december 2015 en januari 2016 in 34 steden over de hele wereld gehouden werd (15 steden in China).

Als onderdeel van de “HNA Global Charity Run” organiseerden medewerkers van TIP een hardloopwedstrijd van 5 km in het beroemde Amsterdamse Vondelpark. Er waren meer dan 65 deelnemers, waaronder een grote vertegenwoordiging van TIP’s Nederlandse medewerkers, en een aantal klanten en leveranciers. Er werd €5.000 opgehaald en gedoneerd aan Artsen zonder Grenzen – een mooie donatie voor een belangrijk doel.

Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan onze core business. Bij het opzetten en ondersteunen van educatieve, sociale, en culturele projecten die mensen op allerlei plekken helpen om hun potentie te realiseren, worden we gedreven door voortuitgang en welzijn. Onze medewerkers hebben waardevolle vaardigheden, en we moedigen hen aan om deze vaardigheden te gebruiken om anderen te helpen, door deel te nemen aan maatschappelijke projecten en sociale ondernemingen die zorgen voor blijvende verandering. We noemen dit het opbouwen van sociaal kapitaal. Op deze manier combineren we onze prestatiecultuur met een verantwoordelijkheidscultuur.

CONTACT ONS