Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze hoge milieu- en sociale normen

Steun een duurzame toekomst

Wij vinden dat economisch succesvol en internationaal concurrerend zijn waarde genereert voor onze aandeelhouders, klanten, en de samenleving als geheel. Daarom hanteren wij binnen ons bedrijf hoge milieu- en sociale normen waarmee we een duurzame toekomst ondersteunen.

We erkennen dat we een plicht hebben jegens onze stakeholders om een betrouwbare partner te zijn die de hoogste ethische en integriteitsnormen nastreeft. Door middel van open dialogen over wederzijdse belangen praten we met andere partijen, en leren we van elkaar.

Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen richten we ons op de volgende hoofdgebieden:

 • Branchegericht via de European Transport Board
 • Gemeenschappen waarmee we via ons TIP-vrijwilligersprogramma samenwerken

ETB: Pan-Europees kenniscentrum

We zijn de oprichter en het hoofdlid van de European Transport Board (ETB), een groep leidende Europese leveranciers uit de transport- en logistiekbranche, die met bijna 300.000 trailers in hun vloot samen een aanzienlijk deel van de branche vertegenwoordigen. ETB’s doel is om inzichten en oplossingen te delen waarmee wordt ingespeeld op veelvoorkomende grensoverschrijdende problemen en individuele behoeften. De missie is specifiek gericht op:

 • Het verminderen van de impact op het milieu
 • Het verminderen van files
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid
 • Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de branche

Samen met onze collega’s in de ETB streven we ernaar om:

 • Onze leden effectiever te laten samenwerken
 • op het gebied van EU-prioriteiten
 • op het gebied van milieuvraagstukken en sociale uitdagingen
 • aan publieke en private initiatieven
 • Van vraag tot aanbod: het verminderen van filevorming en uitstoot
 • Van de Europese markt tot wereldwijde vraag
 • Alle transportmodaliteiten

Bezoek de website van de ETB: www.europeantransportboard.com

TIP-vrijwilligersprogramma

Via ons TIP-vrijwilligersprogramma nemen wij actief deel aan vrijwilligersprojecten waarmee mensen in nood uit onze lokale gemeenschappen worden geholpen. Belangrijke evenementen in 2015 waren bijvoorbeeld;

 • Deelname aan de Havenloop in Rotterdam
 • Het organiseren van een liefdadigheidsfietstocht van Manchester naar Galway, waarbij we samen met een aantal klanten €50.000 ophaalden voor het Britste Nationale Fonds voor Kankeronderzoek, het Donna Louise Fonds voor terminaal zieke kinderen, en de Air Ambulance Service.
 • Vrijwilligerswerk bij een plaatselijk bejaardentehuis in Amsterdam
 • Het schilderen en repareren van een lokale Amsterdamse kinderboerderij
CONTACT ONS